top of page
bgImage

Projekts- Active and Healthy Lifelong

No 2014. gada esam aktīvi projektu dalībnieki un koordinatori Nordplus programmā (www.nordplusonline.org). Priecājamies iepazīties ar pirmsskolas izglītības pieredzi Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs.

Active and Healthy Lifelong

2018.-2020. gadā koordinējām Nordplus Junior projektu “Active and Healthy Lifelong” (Aktīvs un vesels mūža garumā), NPJR 2018/10100. Projektā notika pieredzes apmaiņa starp iesaistītajām izglītības iestādēm ar mērķi veicināt bērnu un viņu ģimeņu veselīgu dzīvesveidu, skolotāju prasmi vadīt kustību aktivitātes pirmsskolas izglītības iestādēs. Projektā piedalījās Mācību un atpūtas centrs INDIGO Latvijā, Tallinas pirmsskola „Männi’’ Igaunijā, Kretingas pirmsskola „Eglutė’’ Lietuvā un Ojebyn Pirmsskola Pitea Zviedrijā. Kustību aktivitātes jābalsta bērnu dabiskaja velmē kustēties. Pieaugušo iesaistīšanās bērnu kustību aktivitātēs palielina iespēju izveidot kopīgas veselību stirpinošas tradīcijas un veselīga dzīvesveida ieradumus. Projekta laikā iemācījām partneriem 15 kustību rotaļas un iemācījāmies jaunas rotaļas no citiem, dalījāmies pieredzē, kā organizēt veselīgu dzīvesveidu veidojošus pasākumus bērniem kopā ar ģimenēm.

2017./2018. mācību gadā koordinējām Nordplus Junior projektu “Challenges of Modern Preschool” (Izaicinājumi mūsdienu pirmsskolās), NPJR 2018/10098. Projektu īstenojām kopā ar Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociāciju, Ķēdaiņu Pirmsskolu “Puriena” Lietuvā un Tallinas pirmsskolu “Vesiroos” Igaunijā. Projekta laika iepazināmies ar pirmsskolas izglītības sistēmu Baltijas valstīs, ar izaicinājumiem un attīstības plāniem, vērojām nodarbības, diskutējām ar pirmsskolu administrācijas pārstāvjiem. Visā pasaulē pirmsskolas sastopas ar izaicinājumiem, kurus radījušas sociāli ekonomiskās pārmaiņas, sabiedrības pieprasījums un izpratne par izglītību. Baltijas valstu izglītības sistēmu attīstībā ir daudz līdzību – gan vēsturiskas, gan mūsdienu izaicinājumu. Projekta laikā un noslēguma konferencē “Mūsdienu pirmsskolas izglītības izaicinājumi Baltijas valstīs” iepazīstinājām skolotājus ar pirmsskolu attīstības tendencēm, dalījāmies ar inovatīvām idejām.

No 2016. gada novembra līdz 2018. gada aprīlim koordinējām Nordplus Junior projektu “Sounds of Childhood’’ (Bērnības skaņas), NPJR 2016/10416. Kopā ar Tallinas pirmsskolu “Punamutsikese Mudilasmaja” Igaunijā, Kverlandes bērnudārzu Time, Norvēģijā un Rosvikas pirmsskolu Pitea Zviedrijā darbojāmies ar mērķi paaugstināt mākslas un mūzikas nozīmi pirmsskolas izglītībā. Projekta laikā dalījāmies pieredzē par pieeju mācībām un daudzveidīgām mācību metodēm. Mēs piedalījāmies muzikālās darbnīcās, apguvām jaunas mācību metodes, vērojām mūzikas un deju nodarbības izglītības iestādēs visās partnervalstīs, ieguvām jaunas idejas mākslas un mūzikas aktivitātēm. Notikumiem un pieredzi bagāta bija skolotāju tikšanās nometnē Latvijā. Tās laikā tapa muzikāls improvizācijas uzvedums “Pasaka par mākonīšiem’’, kuru prezentējām arī konferencē “Muzikālā pašizpausme ikvienam”, kuru organizējām kopā ar Latvijas pirmskolas mūzikas izglītības asociāciju. Uz konferenci dalībnieki bija atveduši pašgatavotus mūzikas instrumentus. Esam priecīgi par iespēju ciemoties ziemeļvalstu pirmsskolās, jo mūsu pieejai mācībām ir daudz kopīga, tomēr varam atrast arī jaunas idejas. Ļoti interesanta bija nodarbība Norvēģijas mežā ar dabas gleznu un dažādu troļļu gatavošanu brīvdabā. Bijām aktīvi nodarbības dalībnieki slapjajā Norvēģijas mežā Lai gan Zvierijas ziemeļos Pitea bijām visaukstākajā un sniegainākajā laikā, tikšanās ar projekta dalībniekiem bija sirsnīga un interesantām nodarbībām bagāta. Arī šeit, protams, daudz nodarbību notiek laukā. Bērniem tas ļoti patīk. Mums ir ko mācīties!

2016./2017. mācību gadā kopā ar partneriem no Baltijas valstīm: pirmsskolu ‘’Mesimumm’’ Kohtla-Jervē Igaunijā un pirmsskolu ‘’Puriena” Ķēdaiņos Lietuvā, īstenojām projektu ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu programmas Nordplus finansiālu atbalstu “Baltic Ecology and Health Circle” (Baltijas ekoloģijas un veselības aplis), NPJR 2016/10288. Projekta mērķis bija pieredzes apmaiņa, veicinot ekoloģiskās izglītības labās prakses piemēru popularizēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs Baltijas valstīs. Viesojoties visās trijās Baltijas valstīs, kopā ar lietuviešu un igauņu kolēģiem izzinājām, kādā veidā katrā valstī pirmsskolas vecuma bērni mācās izprast veselīga dzīvesveida, vides aizsardzības un ekoloģijas jautājumus, popularizējām savu pieredzi un mācījāmies viens no otra.2

2015./2016. mācību gadā koordinējām Nordplus Junior projektu „Be Creative’’ (Esi radošs), NPJR 2015/10423. Kopā ar Mācību un atpūtas centru INDIGO Latvijā, Tallinas pirmsskolu „Männi’’ Igaunijā un Kretingas pirmsskolu „Eglutė’’ Lietuvā izstrādājām metodisku materiālu bērnu un skolotāju radošuma attīstīšanai, izmantojot ikdienas darbā dramatizāciju. Kopīgos semināros Baltijas valstu pirmsskolas skolotāji guvuši radošas ierosmes teātra mākslas aktivitātēm, atraisījuši savas aktiermeistarības spējas, apguvuši jaunas prasmes leļļu izgatavošanā no dažādiem materiāliem. Svarīga projekta daļa ir vecāku iesaistīšana teātra aktivitātēs. Radošajās darbnīcās vecāki gan darinājuši bērniem izrādes tērpus, gan paši izmēģinājuši spēkus teātra spēlē un iejutušies aktieru lomās.

2014./2015.mācību gadā koordinējām Nordplus Junior projektu „My Musical Folk Games’’ (Manas tautas rotaļas), NPJR 2014/10086. Sadarbojoties ar Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociāciju, Tallinas pirmsskolu „Rõõmupesa’’ Igaunijā un Kretingas pirmsskolu „Eglutė’’ Lietuvā, izstrādājām interneta mācību resursu Baltijas valstu tautas rotaļu apguvei, igauņu un lietuviešu rotaļas atdzejojām latviešu valodā. Projekta laikā iepazināmies ar sadarbības partneru pieredzi tautas rotaļu apguvē un integrācijā pirmsskolas mācību procesā. Vērojot citu pirmsskolu pieredzi un izvērtējot savu darbību, guvām vērtīgas atziņas un iedvesmu jaunu ideju ieviešanai.

bottom of page