Projekti

No 2018. gada īstenojam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projektu “New Generation Old Games” (Jauna paaudze, zināmas rotaļas) No 2018-1-LV01-KA229-047018


Esam projekta idejas iniciatori un šī projekta koordinatori. Sadarbojamies ar pirmsskolām un skolām citās Eiropas valstīs - Scoala Gimnaziala
“lancului” Bukarestē Rumānijā, Colegio Publico Ocejon, Guadalajara, Guadalaharā Spānijā un Nene Hatun Anaokulu Mudurlugu, Sivas Turcijā.

Bērniem rotaļa ir svarīga ikdienas nodarbe, tomēr arvien biežāk bērni pavada laiku pie televizoru, datoru, telefonu un citiem ekrāniem
tādējādi veidojot atkarību no tehnoloģijām.  Šī projekta laikā plānojam iepazīties ar partnerskolu pieredzi un izpētīt iespējas pirmsskolā turpināt ieinteresēt bērnus un ģimenes rotaļāties, darboties dabā, nodarboties ar sportu. Projekta mērķis ir veicināt bērnu rotaļdarbību, lai mazinātu laiku, kas pavadīts pie ekrāniem.

Projektu uzsākām pie mums bērnudārzā 2018. gada novembrī, kad pirmo reizi satikām savus partnerus, iepazināmies un sākām kopā
rotaļāties. Interesanti, ka atpazinām savas rotaļas citu valstu komandu mācītajās rotaļās. Rotaļājās gan bērni, gan skolotāji un vecāki.

Mums bija interesanti uzzināt par savu partneru izglītības iestādēm un mācību procesu tajās. Mūsu dažādā pieredze izglītības jomā bagātinās skolotāju
perspektīvu uz mācībām un mācīšanos. Tikšanās reizē gan saplānojām darbus un sadalījām atbildības, gan paviesojāmies citās izglītības iestādēs, diskutējām par mūsdienu bērnu vajadzībām un iespējām. Lai gan sākotnēji bijām plānojuši izvēlēties vienu projekta simbolu – pašgatavotu lellīti, tomēr pēc leļļu prezentācijām nolēmām katrā tikšanās reizē apmainīties ar lellēm un tā turpināt, kamēr lelles ir paciemojušās pie visiem partneriem.

Radošajā darbnīcā katrs projekta dalībnieks pagatavoja savu lellīti filcēšanas tehnikā. 

2019. gada maijā tikāmies Spānijas pilsētā Guadalaharā. Skola un pirmsskolā novērotās nodarbības analizējām un izvērtējām, reflektējām par savu darbību projektā. Iepazināmies ar Spānijas izglītības sistēmu, tās prioritātēm. Guadalaharā turpinājām plānot projekta īstenošanu, lai tas noritētu veiksmīgi.

Šoreiz spēlējām jau citas rotaļas, kuras projekta noslēguma apkoposim bukletā. Skolaskomanda iemācīja mums jaunas sporta spēles. Kopā ar bērniem spēlējām katrasprojektā pārstāvētās valsts tradicionālās spēles un rotaļas.

Dalījāmies pieredzē, kā nodarbināt bērnus, lai viņi pārlieku neaizrautos ar dažādām ekrānierīcēm. Projekta lellītes veiksmīgi nokļuvušas Spānijā un gatavas doties uz nākamo valsti. 

2019. gada septembrī tikāmies Rumānijas pilsētā Bukarestē. Trešajā tikšanās reizē mūsu komunikācija ritēja raitāk, varēja just, ka skolotāju angļu valodas
prasmes pakāpeniski uzlabojas!

2019. gada novembrī atkal devāmies uz Guadalaharu Spānijā. Diemžēl viena skola, kura bija pieteikusies mūsu projektā, pirms projekta uzsākšanas izstājās. Tā nu mums bija iespēja vēlreiz doties uz Gudalaharu un citiem būs iespēja vēlreiz viesoties pie mums Latvijā.

Tas bija interesanti un vērtīgi, jo varējām novērot, kā mainījusies skolas āra vide, lai bērniem būtu lielāka iespēja un iedvesma spēlēties.

Šoreiz mums iemācīja jaunas spēles ar uzsvaru uz emociju sajušanu un izpaušanu.

Šoreiz projekta talismani palika tajā pašā valsti, mainīsimies nākamajā reizē.

Nākamā mācību aktivitāte notiks pie mums Latvijā.