top of page
pie dzejoļa.jpg

Maziņš kā jūra,
Liels kā skudra
Viņš nostājas manā priekšā.
Es prasu viņam – kas tev ir iekšā?
Un viņš atpogā savu vēderu,
Un no tā vēdera izpeld zivis,
Un no vēdera izpeld vaļi,
Meži zilzaļi...
Jo viņš ir tik liels kā skudra. 

 

/Pēters Brūveris/

c6655a_7018942fc8af4771bdc923be218167db~mv2 (1).png

Bērnudārza ''Maziņš kā jūra'' filozofija

Pirmsskolas nosaukumā ar autora atļauju esam izmantojuši rindu no Pētera Brūvera dzejoļa ”Maziņš kā jūra”, kas pauž domu, ka šķietami mazais ietilpina sevī Visumu. Dzejoļa ideja atspoguļo mūsu filozofisko koncepciju un attieksmi pret bērnu kā līdzvērtīgu pieaugušajiem, patstāvīgu personību, kurā jau no dzimšanas ielikts milzīgs potenciāls. Katram cilvēkam viņa unikālās rakstura iezīmes, talanti un spējas dotas, lai tās izkoptu un sekotu savam aicinājumam, realizētu sevi, savu dzīves sūtību. Mēs uzskatām, ka skolotāja galvenais uzdevums ir palīdzēt bērnam atklāt pašam sevi, noticēt saviem spēkiem un likt tos lietā. Apzinoties savu vienreizību, bērns mācās arī iepazīt, ka unikāla, brīnumaina pasaule ir ne tikai viņš pats - tādi ir arī citi bērni, jebkurš cilvēks, jebkura dzīva būtne. Vecumā līdz 7 gadiem cilvēkam piemīt vislielākās izziņas un attīstības iespējas, veidojas personība. 


Izzinot pasauli individuāli un kopā ar citiem, „Maziņš kā jūra’’ bērni aug par harmoniskām personībām. Mērķtiecīgi virzot 7 personības īpašību attīstību ikdienas darbībās un notikumos, mēs atbalstām bērna veidošanos par harmonisku personību, vienlaicīgi attīstot dzīvei nepieciešamas vispārīgas prasmes: prasmi pašvadīti mācīties, kritiski domāt un risināt problēmas, jaunrades prasmi un uzņēmēspēju, prasmi sadarboties un līdzdarboties, digitālo prasmi.

Aktīvs

Savā personīgajā dzīvē zinātkārs pētnieks, izzinātājs, sabiedrībā analītisks un aktīvs pilsonis, atbildīgs, ieinteresēts.

Patstāvīgs
patstāvīgs.jpg

Izvirza mērķus, izvērtē, prot izdarīt izvēli un pieņemt lēmumus.

Radošs
radošs.jpg

Prot ieraudzīt jaunas iespējas, vēlas uzņemties risku, ir elastīgs, spontāns, ar savu iniciatīvu.

Atvērts
atvērts.jpg

Atvērts jaunumiem, diskusijām un atšķirībām starp uzskatiem, cilvēkiem, tautām.

Pašpietiekams
pašpietiekams.jpg

Ar veselīgu pašapziņu, pozitīva attieksmi, mīl sevi.

Cieņpilns
cieņpilns.jpg

Jūt cieņu pret sevi, citiem un visu dzīvo dabu; ir iejūtīgs, pieklājīgs, laipns, godbijīgs, saudzīgs, uzmanīgs, mīlošs, prot rūpēties; ar izpratni par piederību Latvijas valstij.

Spējīgs sadarboties
spējīgs sadarboties.jpg

Atrod kompromisu, ir atbildīgs, ar labām sazināšanās prasmēm, biedrisks, draudzīgs, prot priecāties par otra sasniegumiem.

Mūsu ikdiena

bottom of page