top of page

Maksājumi

Girl Painting in Art Class

Mācību maksa

Ikmēneša mācību maksa katru no gada 12 mēnešiem ir 588 EUR/mēnesī. Mācību maksas vecāku finansējuma daļa tiek samazināta bērnam piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apmērā, atbilstoši līgumam ar pašvaldību. 

Līdzfinansējums tiek maksāts par apmeklētām vai attaisnoti neapmeklētām dienām. Tātad par kavējumiem nepieciešama ārsta zīme vai pirms kavējuma iesniegta vecāku zīme – iesniegums par plānoto kavējumu (kopā šādi tiek attaisnotas 60 darba dienas). 

Šobrīd mums ir sadarbība ar Rīgas, Babītes, Mārupes un Siguldas pašvaldībām. Ģimenēm, kurās mūsu pirmsskolu apmeklē divi vai vairāk bērnu, otrā bērna ikmēneša mācību maksai ir 5% atlaide, trešā bērna mācību maksai - 10% atlaide

Raw Vegetables

Ēdināšana

Pirmsskola nodrošina brokastis, siltas pusdienas un launagu, ko piegādā SIA „Tobiass’’. Ēdienkarte tiek izlikta pie grupas ziņojumu dēļa un tiek publicēta pirmsskolas mājaslapā. Nākamās dienas brokastis tiek pieteiktas līdz plkst. 14:00, korekcijas pusdienotāju skaitā tiek veiktas plkst. 9:00. 

Ja zināms, ka bērns neapmeklēs pirmsskolu, par to jāsūta ziņa uz grupiņas tālruni. Par ēdienreizēm, kuras nav atteiktas, ir jāmaksā. Ja bērns atgriežas pirmsskolā pēc slimošanas vai ilgstošas prombūtnes, noteikti par atgriešanos informējiet pirmsskolu!

Maksu par ēdināšanu vecāki veic pēc mēneša sākumā saņemtā rēķina (rēķins tiek nosūtīts elektroniski uz vecāku norādīto e - pasta adresi vai pēc pieprasījuma iedots izdrukātā veidā), kurā tiek ietverts avanss par kārtējo mēnesi, pārrēķins par iepriekšējo mēnesi (ņemot vērā apmeklējumu) un parāds/pārmaksa par iepriekšējo mēnesi. Maksa par ēdināšanu ir 5.15 EUR dienā.

mazins-ka-jura-bernudarzs (3).jpg

Papildnodarbības

Papildus ir maksa par izvēlētajiem interešu
izglītības pulciņiem. 

Šobrīd piedāvājam bērniem no 1,5 gadu vecuma apmeklēt kustību mākslas pulciņu, no 3 gadu vecuma angļu valodas pulciņu, keramikas pulciņu, džudo, bērnu jogas pulciņu; no 5 gadu vecuma peldēšanas nodarbības Ķīpsalas peldbaseinā. 

Ja nepieciešams, ir iespēja apmeklēt nodarbības pie logopēda.

bottom of page