top of page

Mūsu skolotāji

Mūsu prioritāte ir cilvēks, viņa personība, potenciāls un dzīves uzdevums

Cilvēka personība kā prioritāte nosaka arī skolotāju izvēli mūsu pirmsskolā. Skolotājs māca ar MĪLESTĪBU un personīgo piemēru. Skolotāju attieksme ir cieņpilna, tā ļauj saskatīt katra bērna personību un unikalitāti,  respektēt, saudzēt, prasmīgi palīdzēt tai attīstīties.

Mēs augstu vērtējam ikdienas pieklājību, laipnību, iecietību, prasmi ieklausīties un līdzpārdzīvot. Skolotāju vidū valda savstarpēja cieņa un personīgo vajadzību respektēšana.
Tikai spēcīga, gudra un harmoniska personība var izaudzināt spēcīgu, gudru un harmonisku personību. Tāpēc attiecībā uz skolotājiem ir augstas prasības, no viņiem tiek prasīta padziļināta izpratne un atbildība.

Nav zināms, kur beidzas skolotāja ietekme...

„Maziņš kā jūra” skolotājs apzinās savu atbildību un misiju, viņam ir nešaubīga ticība un pārliecība, ka katrā bērnā ir potenciāls, ka katrs bērns ir spējīgs uz lieliem sasniegumiem un ka skolotāja darbs ir palīdzēt viņam atrast ceļu uz tiem.

Skolotāja Inese

Inese ir mūsu skolotāja. Inesei ir brūni, nu tādi menlbrūni mati. Man ļoti patīk viņa. Viņa ir gara. Viņa ir arī ļoti jauka. Man ļoti patīk, ka viņa ir ļoti jauka un ir manā klasītē. (Anna) Inese spēlējās mūsu klasē, strādā. (Paula) Spēlējas ar Kati un Eniju. Enijai patīk Inese. (Enija) Dažreiz lasa grāmatas, dažreiz uzliek dziesmiņu, kad iet gulēt. Patīk, ka Inese spēlē hokeju. Patīk ar Inesi runāties. (Katalīna)

Skolotāja Aija

Aijai patīk saliekamas lietas tā kā Kubiks Rubiks un tāda spēle, kā ir man, kaut kādas puzles veidīgas lietas. Viņa ir ļoti jauka. Viņa no rīta ar mani kaut ko padarbojas, iemācīja man likt to manu spēli, ko es nemācēju. (Toms)

Skolotāja Arta

Man patīk ar Artu svinēt dzimšanas dienas un vārda dienas. (Gabriela) Arta ir ļoti forša skolotāja, viņa māca mums taisīt ielūgumus un rāmīti. Mēs rakstām burtus un rēķinām matemātiku pie Artas. (Alise)

Artai ir gari mati līdz pleciem, tādi gludi mati. Man patīk, ka viņa palīdz maziem bērniem izdarīt to, ko viņi paši nevar. (Sabīne) Viņa ir skaista, priecīga. (Markuss)

Skolotāju palīdze Aiva

Aiva spēlējas ar mani. (Madara) Aiva ir izdarīga, uzņēmīga, apķērīga un čakla. Viņai patīk darboties ar bērniem, viņa ir vērīga un uzmanīga, mīļa un jautra. (Arita) Viņai patīk ar Alisi sēdēt mazajā klasītē uz brūnā paklāja. (Toms)