Projekti

SIA ''Skolmeistars''

Jau vairākus gadus esam aktīvi projektu dalībnieki Nordplus programmā (www.nordplusonline.org). Priecājamies iepazīties ar pirmsskolas izglītības pieredzi Baltijas valstīs un nākotnē ceram iemantot draugus arī Ziemeļvalstīs.


2014./2015.mācību gadā koordinējām Nordplus Junior projektu „My musical folk games’’ (Manas tautas rotaļas), NPJR 2014/10086. Sadarbojoties ar Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociāciju, Tallinas pirmsskolu „Rõõmupesa’’ Igaunijā un Kretingas pirmsskolu „Eglutė’’ Lietuvā, izstrādājām interneta mācību resursu Baltijas valstu tautas rotaļu apguvei, igauņu un lietuviešu rotaļas atdzejojām latviešu valodā. Projekta laikā iepazināmies ar sadarbības partneru pieredzi tautas rotaļu apguvē un integrācijā pirmsskolas mācību procesā. Vērojot citu pirmsskolu pieredzi un izvērtējot savu darbību, guvām vērtīgas atziņas un iedvesmu jaunu ideju ieviešanai.


2015./2016. mācību gadā koordinējām Nordplus Junior projektu „Be creative’’ (Esi radošs), NPJR 2015/10423. Kopā ar Mācību un atpūtas centru INDIGO Latvijā, Tallinas pirmsskolu „Männi’’ Igaunijā un Kretingas pirmsskolu „Eglutė’’ Lietuvā izstrādājām metodisku materiālu bērnu un skolotāju radošuma attīstīšanai, izmantojot ikdienas darbā dramatizāciju. Kopīgos semināros Baltijas valstu pirmsskolas skolotāji guvuši radošas ierosmes teātra mākslas aktivitātēm, atraisījuši savas aktiermeistarības spējas, apguvuši jaunas prasmes leļļu izgatavošanā no dažādiem materiāliem.

Svarīga projekta daļa ir vecāku iesaistīšana teātra aktivitātēs. Radošajās darbnīcās vecāki gan darinājuši bērniem izrādes tērpus, gan paši izmēģinājuši spēkus teātra spēlē un iejutušies aktieru lomās.

Erasmus

No 2015. gada esam iesaistījušies Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projektā “Valuing play” (Rotaļa ir vērtība),
Nr. 2015-1-LV01-KA219-013447-1. 

Esam šī projekta koordinatori un sadarbojamies ar pirmsskolām un skolām citās Eiropas valstīs - Centrul Scolar de Educatie Inclusiva Nr.1 Oradjas pilsētā Rumānijā, JUDG Detska Radost Skopjē, Maķedonijā un Secondo Istituto Comprensivo Kasino, Itālijā.

Šī projekta laikā varēsim iepazīties ar partnerskolu pieredzi un izpētīt dažādas dramatizācijas iespējas pirmsskolā. Kopā ar rumāņu, maķedoniešu un itāļu skolotājiem gatavojam metodiskus materiālus skolotājiem – metodiskās vadlīnijas dramatizācijas integrēšanai darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem un teātra vingrinājumu un spēļu krājumu, kas tiks publicēts dažādās valodās.

Kā papildinājums krājumam tiek veidota teātra vingrinājumu un spēļu videokolekcija. Nozīmīga projekta daļa ir radošās darbnīcas bērniem un vecākiem, semināri skolotājiem no citām pirmsskolas izglītības iestādēm.

Par projekta dalībnieku starptautisko tikšanos Oradjā, Rumānijā, lasiet mūsu emuārā