Maziņš kā jūra,
Liels kā skudra
Viņš nostājas manā priekšā.
Es prasu viņam – kas tev ir iekšā?
Un viņš atpogā savu vēderu,
Un no tā vēdera izpeld zivis,
Un no vēdera izpeld vaļi,
Meži zilzaļi...
Jo viņš ir tik liels kā skudra. 


/Pēters Brūveris/

Bērnudārzs "Maziņš kā jūra"

Harmoniska Personība

Harmoniska personība

Harmonija ir līdzsvars, saskaņa, samērīgums. Vecumā līdz 7 gadiem cilvēkam piemīt vislielākās izzināšanas un attīstības iespējas, veidojas personība. 

Mūsu skolotāju misija ir palīdzēt bērnam atklāt pašam sevi, noticēt saviem spēkiem un likt tos lietā. Apzinoties savu vienreizību, bērns mācās iepazīt, ka unikāla, brīnumaina pasaule ir arī citi bērni, jebkurš cilvēks, jebkura dzīva būtne.

Aktīvs

Aktīvs

Savā personīgajā dzīvē zinātkārs pētnieks, izzinātājs, sabiedrībā analītisks un aktīvs pilsonis, atbildīgs, ieinteresēts

Patstāvīgs

Patstāvīgs

Izvirza mērķus, izvērtē,
prot izdarīt izvēli un
pieņemt lēmumus

Radošs

Radošs

Prot ieraudzīt jaunas iespējas, vēlas uzņemties risku,
ir elastīgs, spontāns,
ar savu iniciatīvu

Pašpietiekams

Pašpietiekams

Ar veselīgu pašapziņu,
pozitīvu attieksmi,
mīl sevi

Atvērts

Atvērts

Atvērts jaunumiem, diskusijām un atšķirībām starp uzskatiem,
cilvēkiem, tautām

Cieņpilns

Cieņpilns

Jūt cieņu pret sevi, citiem un visu dzīvo dabu; ir iejūtīgs, pieklājīgs, laipns, godbijīgs, saudzīgs, uzmanīgs, mīlošs, prot rūpēties; ar izpratni par piederību Latvijas valstij

Spējīgs sadarboties

Spējīgs sadarboties

Atrod kompromisu,
ir atbildīgs, ar labām sazināšanās prasmēm, biedrisks, draudzīgs,
prot priecāties par
otra sasniegumiem