top of page

Bērnudārza ''Maziņš kā jūra'' vīzija un misija

mazins-ka-jura-bernudarzs (4).jpg

Vīzija

“Maziņš kā jūra’’ ir pirmsskola, kurā tiek nodrošināta gan aizraujoša nodarbību programma, gan mīlestības pilna un gādīga vide, kurā augstu vērtēta tiek katra bērna personība, veicināta pozitīva pašapziņa un uz savstarpēju cieņu balstīta sadarbība.

Šajā pirmsskolā realizējam tās pedagoģiskās idejas un principus, kurus mēs, dibinātāji un skolotāji, esam izmantojuši un ar labiem rezultātiem pārbaudījuši savā darbā. 

mazins-ka-jura-bernudarzs (2).jpg

Misija

  • nodrošināt katram bērnam viņa individuālo spēju un potenciāla pilnvērtīgai attīstībai piemērotu mācību veidu un metodes;

  • nodrošināt katram bērnam kvalitatīvas pirmsskolas izglītības ieguves iespējas pozitīvā, labvēlīgā mācību vidē;

  • veicināt bērnu, viņu vecāku un pirmsskolas darbinieku sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai, stabila pamata veidošanai mūžizglītībai un bērna dzīvei mūsdienu pasaulē.

bottom of page